Thuis in
uw zorg

 

de State Hillegersberg

In de prachtige Rotterdamse wijk Hillegersberg ligt aan de Van Beethovenlaan 60 de State Hillegersberg. De locatie stond tot voor kort bekend onder de naam Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam kortweg RRR geheten. Sinds maart 2018 heeft het pand een nieuwe naam. En zijn er tal van ontwikkelingen gaande. Binnen de State Hillegersberg kunnen inwoners van Rotterdam en omstreken tijdelijk dan wel permanent zorg en ondersteuning ontvangen van een aantal organisaties dat actief is binnen de locatie. 

Waarvoor kunt u terecht in de State Hillegersberg?

POLIKLINISCHE REVALIDATIE EN BEHANDELING

De behandelaren van Goudenhart zijn specialisten op het gebied van de behandeling en begeleiding van kwetsbare ouderen, revalidanten en cliënten met een chronische ziekte. Goudenhart heeft 95 behandelaren, ieder met zijn eigen specifieke vakkennis en ruime ervaring.
lees meer

Contact met Goudenhart
010 278 12 66
info@goudenhart.nu

REVALIDATIE MET VERBLIJF

Transmitt revalidatie is gespecialiseerd in revalidatie na een beroerte (CVA). Deskundige medewerkers coachen, stimuleren en activeren revalidanten met als doel terugkeer naar huis. Er wordt nauw samen gewerkt met ziekenhuizen in Rotterdam en omgeving, Goudenhart en andere zorgverleners.


lees meer

Contact met Transmitt revalidatie
010 278 12 85
revalidatie@transmitt.nl

VERPLEEGHUISZORG

WelThuis biedt verpleeghuiszorg aan mensen met lichamelijke aandoeningen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen. Een team van verzorgenden en verpleegkundigen is 24 uur per dag aanwezig. Zij verlenen de benodigde zorg en ondersteuning.
Meer informatie over kwaliteit en bezetting


lees meer

Contact met WelThuis
088 426 21 92
destate-wlz@welthuis.nl

TREFPUNT

Op de begane grond bevindt zich het Trefpunt. Deze ontmoetingsruimte doet ook dienst als restaurant en is geopend van 09.00 tot 17.30 uur. U kunt hier terecht voor koffie, thee en wat lekkers. Na 17.30 uur kunt u versnaperingen kopen uit een automaat in het Trefpunt.

KAPSALON

In de centrale hal van de State Hillegersberg vindt u een dames- en herenkapsalon. De kapsalon is open op maandag, dinsdag en vrijdagochtend. Bezoekers en medewerkers kunnen op maandag en dinsdag worden geknipt. U kunt rechtstreeks met de dames van de kapsalon een afspraak maken: 010 278 12 89.

GALERIE

GalerieR exposeert iedere 6 weken werk van diverse kunstenaars in de State Hillegersberg. De expositie is dagelijks tussen 10.00 en 20.00 uur te bezichtigen. Het is mogelijk een kunstwerk aan te schaffen. De opbrengst komt geheel ten goede aan bewoners, gasten en revalidanten. Of neem contact op met  galeriehoudster Marit de Wit

Meer informatie

ACTIVITEITEN

In de State Hillegersberg worden tal van activiteiten aangeboden dankzij een groep actieve vrijwilligers. Denk aan kaarten, zingen, muziek luisteren, handwerken en bloemschikken. Sommige activiteiten zijn toegankelijk voor omwonenden. Organisatie Palet Welzijn coördineert de inzet van vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom! Bekijk de beschikbare vacatures.

Renovatie en (her)bouw

Het pand de State Hillegersberg voldoet niet meer aan de wensen en eisen die heden ten dage gelden. Om de locatie toekomstbestendig te maken, wordt het huidige pand vanaf 2019 volledig gerenoveerd. Vertegenwoordigers van de binnen de State Hillegersberg actieve organisaties en andere huurders zijn hier nauw bij betrokken.  Ook worden omwonenden van de plannen op de hoogte gehouden.

Lees meer

Onze locatie

Routebeschrijving

De State Hillegersberg is gelegen aan de Van Beethovenlaan 60 in de wijk Hillegersberg in Rotterdam. Het voorterrein van de locatie biedt een beperkte parkeermogelijkheid. Voor houders van een invalideparkeerkaart zijn enkele plekken gereserveerd. In de Van Beethovenlaan en de Mozartlaan kunt u ook parkeren. Wanneer u aan de overkant op de Molenlaan parkeert, bereikt u via de tuin direct de centrale hal waar de receptie zich bevindt.

de State Hillegersberg
van Beethovenlaan 60 | 3055 JD Rotterdam | 010 278 12 78
Copyright © 2018 de State. All Rights Reserved. | Concept, Design PanArt communicatie en mediadesign