Skip to main content

Bezetting langdurige zorg

WERKEN AAN KWALITEIT

WelThuis werkt gestructureerd aan kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering. Het kwaliteitsmanagementsysteem ondersteunt bij het leveren van goede en verantwoorde zorg en behandeling en borgt tevens het beleid van de organisatie. In alle processen is de verbetercyclus van toepassing waardoor voortdurend wordt gewerkt met de intentie om zaken nog beter te doen.

Cliënttevredenheid

Doelstelling van het kwaliteitsbeleid is optimaal aan te sluiten bij de wensen en verwachtingen van onze belanghebbenden. Een belangrijke prestatie-indicator is de cliënttevredenheid. De cliëntenraad is intensief betrokken bij vele facetten van de bedrijfsvoering en heeft een duidelijke stem in het beleid. Voor het management is de mening van de cliënt van het grootste belang.

Kwaliteitsverslag 2017

Het jaar 2017 is een overgangsjaar voor wat betreft kwaliteit, transparantie en verantwoording voor de langdurige zorg binnen de State Hillegersberg. Het kwaliteitskader is weliswaar sinds begin 2017 van kracht, maar veel nieuwe eisen of voorwaarden moesten via ontwikkelopdrachten nog tot stand komen. Deze treden pas in (de loop van) 2018 in werking en zijn niet van toepassing op het verslag over 2017. We hebben ervoor gekozen in het kwaliteitsjaarverslag weer te geven waar wij als organisatie staan. Het plan vormt dan ook één geheel met het kwaliteitsplan 2017/2018 dat in de loop van 2017 voor deze twee jaren is opgesteld. Op deze wijze hopen wij dat het verslag inzicht biedt aan zowel het Zorgkantoor en IGJ als aan toekomstige bewoners en/of vertegenwoordigers. Lees het complete Kwaliteitsverslag_2017_definitief.

Personele bezetting langdurige zorg

Totale formatie langdurige zorg42.22 FTE 
Verpleegkundige10.19 FTENiveau 4/5
Eerst verantwoordelijke verzorgende11.22 FTENiveau 3+
MDGO – VP00.89 FTENiveau 3
Verzorgende09.84 FTENiveau 3
Leerling verpleegkundige03.19 FTENiveau 0
Verpleeghulp02.28 FTENiveau 1
Voedingsassistent03.94 FTENiveau 2
Algemeen facilitair medewerker voeding00.67 FTENiveau 0

de State Hillegersberg
van Beethovenlaan 60 | 3055 JD Rotterdam | 010 278 12 78
Copyright © 2018 de State. All Rights Reserved. | Concept, Design PanArt communicatie en mediadesign